Geri

Web Hosting Sözleşmesi

KURUMSALX Bilişim San Tic Ltd Şti HOSTİNG HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu sayfada yer alan sözleşme içeriği, KURUMSALX’ın internet sitesi üzerinden müşteri kaydı oluşturmanız ile birlikte geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Bu sebep ile lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce bu ve sitemizde yayınlanan diğer sözleşmelerimizi ve teknik kullanım detaylarını https://kurumsalx.com/Sozlesmeler.html adresinden dikkatlice okuyunuz.

 KURUMSALX web sitesinden (www.Kurumsalx.com) ve bu sitede aktif olarak hizmete sunulan tüm hizmetler ya da servislerden sadece, mevcut kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilirler. KURUMSALX web sitesini (www.Kurumsalx.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri kullanmaya başladığınızda ; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya mevcut kanunlarda belirtilmiş şekilde yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer KURUMSALX web sitesini (www.Kurumsalx.com) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri tüzel kişilik adına kullanacaksanız ve sözleşmeleri tüzel kişilik adına akdediyorsanız, ilgili tüzel kişiliği bu sözleşme ve KURUMSALX web sitesinde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan hüküm ve şartlara göre temsil etmek için gerekli yasal yetkili olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra KURUMSALX tarafından ilgili tüzel kişiliği temsil yetkinizin olmadığı tespit edildiği taktirde, ödeme sorumlulukları da dahil olmak üzere işbu Sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerden kişi olarak sorumlu olacağınızı bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ek olarak KURUMSALX, doğru ve kaynağı tüzel kişiliğin yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul şekilde uyandıracak herhangi bir talimata, ihbar, belge ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, KURUMSALX ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi KURUMSALX’ın mükellefiyeti değildir.

 1- TARAFLAR

1.1. Bu sözleşme hizmet sağlayıcısı olan ve Osmanbey cad no 80 inegöl/BURSA adesinde bulunan, 0598079981200019 Mersis numaralı, KURUMSALX Bilişim San Tic Ltd Şti . (Bundan sonra “KURUMSALX” olarak anılacaktır) ile www.Kurumsalx.com (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinde Yeni müşteri kaydı yapmak suretiyle bilgilerini sisteme kayıt ettirmiş olan Kişi veya Kurum (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında Site’nin kullanımı ve bu Site üzerinden satın alınacak hizmet veya servisleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile Site üzerinde bu sözleşmeye vereceği onay karşılığında imza altına alınmış sayılacaktır.

Sözleşme maddelerinde KURUMSALX ve Müşteri tek başına “Taraf” veya müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.
Kredi kartı, Mobil Ödeme, PayPal ve sözleşme süresinde sisteme eklenebilecek diğer ödeme yöntemleri bundan sonra “Online ödeme yöntemleri” olarak anılacaktır.

1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
1.3. Müşteri, Site üzerine ilk kayıt esnasında vermiş olduğu T.C. Kimlik Numarası da dahil olmak üzere tüm bilgilerin doğru olması gerektiğini, Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu olduğunu ve önkoşul niteliği taşıdığını kabul eder. KURUMSALX, Müşteri’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu sonradan tespit etmesi halinde, KURUMSALX tarafından yapılacak bildirim üzerine, mevcut yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 2 takvim günü içerisinde doğru hale getirilecektir. KURUMSALX, yanlış veya eksik bilgi düzenleme esnasında Müşteri’den bilgilerin doğruluğunu sağlamak adına çeşitli belgeler (Nüfus cüzdanı, imza sirküleri, vergi levhası, elektrik/telefon faturası v.b.) talep edebilir. Müşteri, kendisine tanınan 2 günlük süre içerisinde bu bilgileri düzenlemediği taktirde, KURUMSALX işbu sözleşmeyi haklı sebeple ve tazminat ya da benzeri herhangi bir yükümlülük doğmadan derhal fesih etme hakkını saklı tutar. Müşteri, KURUMSALX’ın söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanan her türlü zararını tazmin etmeyi önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2- TARAF TEMSİLCİLERİ

 Müşteri ve KURUMSALX, Müşteri’ye tahsis edilen ürün ve hizmetler bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin Müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşteri adına, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veya e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, KURUMSALX Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, çağrı merkezi görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca KURUMSALX çalışanlarını veya KURUMSALX’ın doğrudan veya dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşteri’nin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek bir kişinin yaptığı işlemlerle ve KURUMSALX üzerinden tahsis edilmiş her türlü ürün veya hizmetler bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut satın alınmış olan hizmet veya ürünlerin şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri’nin şifrelerinin Müşteri’nin rızası hilafına ele geçirilmesi halinde bu şifrelerin kullanımından kaynaklanan 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek maddi ve manevi tüm zararlardan Müşteri sorumludur.

3- KONU

Bu sözleşme, servis sağlayıcı KURUMSALX ile MÜŞTERİ arasında hosting hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Verilecek hizmetler müşterinin Kurumsalx.com üzerinden satın aldığı hizmetlerdir.

4- HİZMET BEDELİ

 4.1. İşbu sözleşmeye konu hizmetlerin ücreti Site üzerinden oluşturulacak sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Siparişin iletilmesi ve ödeme ekranına geçilmesi ile belirtilen ücreti ve KDV dahil toplam hizmet bedelini içeren proforma fatura düzenlenecektir. Müşteri, fatura içeriği ve miktarına itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı müteakiben servis veya hizmet aktivasyonu servis veya hizmetin niteliğine göre anında aktivasyon kullanılan hizmetlerde anında, manuel işlem gerektiren hizmetlerde ise iş akışına göre aktivasyon gerçekleştirilecektir.

 4.2. KURUMSALX önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Müşteri’nin daha önce ödemesini gerçekleştirmiş olduğu yani içinde bulunduğu kullanım periyodunu etkilemeyecek ve bir sonraki hizmet dönemi için geçerli olacaktır. Müşteri oluşabilecek fiyat ve tarife değişikliklerini peşinen kabul eder.

4.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek ödenecektir.

6.4. Müşteri hizmet ücretini KURUMSALX tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya Site’de bulunan online ödeme yöntemleri ile veya KURUMSALX’a elden ödemekle yükümlüdür.

 1. a) Online ödeme yöntemleri ile yapılacak ödemelerde Müşteri, işbu sözleşmenin kurulması ile Site üzerinden siparişini oluşturduğu ve Site üzerinden satın aldığı servis ve hizmetler için sipariş esnasında seçilen ödeme periyodu doğrultusunda tahakkuk ettirilecek faturalar ve ara ödeme bedelleri, belirtilen online ödeme yöntemleri üzerinden sistem tarafından otomatik olarak veya Müşteri tarafından sistem üzerinden ödenmek suretiyle tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.
 2. b) KURUMSALX, bazı servis ve hizmet satışlarını döviz üzerinden yapabilir, bu satışlarda Müşteri, satışı yapılan servis ya da hizmetlerin kura bağlı olarak değişebilen ücretleri ve bu ücretlerin, ilgili servis ya da hizmetlerin fatura oluşma tarihi itibarıyla TCMB tarafından belirlenen efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olarak, tutarın kredi kartından veya diğer online ödeme yöntemleri üzerinden tahsilini KURUMSALX’ın ayrıca bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. c) Müşteri, online ödeme yöntemleri bilgilerinde ve geçerlilik sürelerinde olabilecek değişiklikleri KURUMSALX’a yazılı olarak bildirmemesi, online ödeme yöntemleri ile tahsilat yapılamaması ya da bunlara ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu online ödeme yöntemleri ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili online ödeme yönteminin ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL KURUMSALX’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, KURUMSALX’ın işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Müşteri, ödemenin tahsil edilememiş olması sebebi ile gerçekleştirilecek olan işlemlerin tamamı bakımından dava, şikayet, idari yaptırım vb. yollara başvuramaz.

Müşterinin online ödeme yöntemlerine ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun KURUMSALX tarafından, 3. kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması halinde, Müşteri KURUMSALX’ın uğradığı - uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle KURUMSALX’ın 3. kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde KURUMSALX’ın bu zararı Müşteri’ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, KURUMSALX’ın işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 1. d) Banka Havalesi / EFT yoluyla yapılacak ödemelerde, KURUMSALX’a ait banka hesabına, KURUMSALX tarafından bildirilen vade içerisinde ödemenin yapılması sonucu KURUMSALX servis veya hizmet aktivasyonunu mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirecek, ve Müşteri’yi bilgilendirecektir. Banka Havalesi / EFT yoluyla yapılacak ödemelerde, açıklama kısmına sipariş kodu veya fatura numarası belirtilmesi ve akabinde işlemlerin hızlı gerçekleştirilebilmesi için Site üzerinden havale bildirim formu doldurulup KURUMSALX’a iletilmelidir. Bu ödeme yöntemiyle yapılacak tüm ödemelerde veya geri ödemelerde oluşabilecek masraflar tümüyle Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4.5. MÜŞTERİ, satın aldığı servis ya da hizmetlerin ödemesinde gecikmeye düşmesi durumunda KURUMSALX kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. Son ödeme tarihi itibari ile ödeme yapılmadığı veya ödemeye ilişkin bilgilerin KURUMSALX’a ulaşmış olduğuna dair teyit alınmamış olduğu takdirde 3 gün içerisinde KURUMSALX, MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmeti durdurur ve bunu takiben 15 gün sonra MÜŞTERİ’ye ait olan verileri siler ve hizmeti sonlandırır. MÜŞTERİ’nin ödeme yapmaması veya yapılan ödemeye ait bilgilerin KURUMSALX’a ulaştırılmamış olması sebebi ile hizmetin sonlandırılması halinde MÜŞTERİ, hizmetin sonlandırılması veya verilerin silinmiş olmasından kaynaklanan zararlara kendisinin katlanacağını bilir. MÜŞTERİ, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile KURUMSALX’dan her hangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat v.b bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 4.6. KURUMSALX, Müşteri tarafından oluşturulacak sipariş ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasından sonra hizmet aktivasyonunu gerçekleştirecektir, KURUMSALX ayrıca müşteri profilini onaylamak isteyebilir bu durumda hizmet aktivasyonu müşteri profilindeki bilgiler doğrulanana kadar bekletilebilir. Satın alınmış servis veya hizmetlerin sürelerinin uzatılması için, uzama dönemi ile ilgili ücretin, hizmet süresinin bitiminden önce ödenmesi zorunludur, KURUMSALX’ın ilgili ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri tarafından hizmet süresini uzatmaya yönelik söz konusu ödemenin yapılmaması halinde, işbu sözleşme hizmet süresinin sona ermesi ile birlikte kendiliğinden sona erecektir.

 4.7. Sipariş esnasında ve Site üzerindeki ilgili servis veya hizmetlere ait sayfalarda belirtildiği üzere, alan adı, güvenlik sertifikası ve sunucu hizmetlerinde (sanal/bulut sunucu, vps, dedicated/fiziksel sunucu, colocation v.b kişiye özel oluşturulan hizmetler) geri ödeme yapılmaz. Iptal ve İade sözleşmesinde detaylı şekilde belirtilmiştir.

4.8. KURUMSALX, online olarak kredi kartı ile tahsilat yapar, bu işlemleri BDDK onaylı ödeme kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirebilir. Ancak kredi kartı haricinde farklı ve 3. Parti şirketler tarafından sağlanan ve piyasada kabul görmüş bazı online ödeme yöntemlerini, müşteri kullanımları ve talepleri doğrultusunda sistemine ekleyebilir. Online ödeme yöntemleri tarafından alınan hizmet bedelleri Müşteri’ye faturasında yansıtılır, Müşteri kredi kartı peşin ödeme haricindeki (kredi kartına taksitlendirme, PayPal v.b) diğer online ödeme yöntemlerini tercih etmesi durumunda bu hizmet bedellerini ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4.9. KURUMSALX, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, işbu sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut KURUMSALX’ın Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği v.b hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin KURUMSALX’da kayıtlı olan ödeme yöntemine mümkün olduğunca makul biçimde fatura edilecektir.

4.10. KURUMSALX tarafından sunulan ürün veya hizmetlerde uygulanabilecek kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya halka açık alanlarda üzerinde belirtilmedikçe, Müşteri’yi kapsamamaktadır. Müşterinin, bu kampanyalardan faydalanmak istemesi halinde, bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmayacak olup, Müşteri tarafından kampanyaya ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılır ise, halin icabına göre bu ödeme mevcut ürün ve hizmetler için yapılmış sayılacak veya iade edilecektir.

4.11. KURUMSALX, MÜŞTERİ tarafından ödeme işlemi tamamlanana kadar sözleşmeye konu servis ya da hizmetleri, kapatma, durdurma hakkı ile ayrıca işbu sözleşmeyi hiç bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın hiç bir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar.

 4.12. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda KURUMSALX, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi ranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranının uygulanacağını kabul ederler.

 4.13. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için KURUMSALX’ın dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.14. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde KURUMSALX’ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiği takdirde bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.15. KURUMSALX, Site üzerindeki hizmetlerini USD para birimi ile satışa sunar, fakat müşterilere kolaylık olması için para birimini anlık USD kuru üzerinden Türk Lirası olarak gösterebilir, esas olan sipariş esnasında müşteriye gösterilen birim bedellerdir, hizmetler bu bedeller üzerinden satın alınan periyotlarda ve ödeme günündeki kur ile Türk Lirası olarak tahsil edilir.

 5- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, sipariş üzerine gerçekleştirilecek ödeme işleminin internet ortamından KURUMSALX’a iletilmesi anında yürülüğe girecek olup, sözleşme süresi müşterinin sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar. KURUMSALX’ın sözleşme şart, koşul ve ücretlerinde değişikliğe gitme hakkı saklıdır.

6- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. KURUMSALX, Müşterinin Site üzerinden veya diğer dijital kanallarla siparişini ilettiği hizmet veya servisleri sağlayacaktır. KURUMSALX, müşterinin siparişinde bulunan hizmet veya ürünleri sağlamayı kısmi ya da tamamen red edebilir, sipariş ve ödeme onayından sonra bu hizmetlerin tamamen ya da kısmi olarak sağlamayı taahhüt edebilir.

 6.2. KURUMSALX’ın Müşteri’ye sunduğu aylık, yıllık ya da taraflarca karşılıklı olarak belirlenecek süre için ödeme planına göre tercih edeceği ödeme planına istinaden, Müşteriye sipariş esnasında hizmet karşılığı olan ücretleri ve bu ücretlere eklenen KDV dahil toplam bedeli sipariş ekranı sonunda Site üzerinde ve yine siparişin iletilmesi sonrasında gösterecektir. MÜŞTERİ, belirlenen hizmetin kullanım ve KDV bedelini ödemeyi ve ücreti her kullanım dönemi başında peşin olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet bedellerinin tahsilatı gerçekleşmedikçe, KURUMSALX’ın hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 6.3. Siparişin KURUMSALX tarafından onaylanması ve kabul edilmesinin ardından KURUMSALX, müşteri sipariş içeriğinde bulunan hizmet veya servislere ilişkin sunucu bilgisi, kontrol panel bilgisi, ftp, sql veya e-mail kullanıcı adları, şifreleri ve giriş adreslerini içeren bir e-posta gönderecek ve hizmet kullanımı başlamış olacaktır. KURUMSALX, tüm bu bilgiler yerine, tüm bu bilgilere erişilebilecek tek bir kullanıcı adı, parola ve giriş adresi iletip, diğer bilgilerin oluşturulmasını ve yönetilmesini müşteriye bırakabilir. Bu durumda hizmet içeriğindeki özellikleri aktif/deaktif etmek müşteri sorumluluğu ve yönetimindedir. Hizmet veya servislerle ilgili şifrelerin ve erişim bilgilerinin sorumluluğu Müşteri’dedir, basit veya tahmin edilebilir şifreler kullanılması, şifrelerin ve bu şifrelerin saklandığı mecraların yeterli güvenlik seviyesinde olmaması, bu şifrelerin 3. Şahısların eline geçmesi, yetkisiz kişilerce kullanımı v.b durumlarda doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır. Bu doğrultuda Müşteri, KURUMSALX’dan herhan bir hak talebinde bulunamaz.

 6.4. Müşteri, satın almış olduğu hizmetler ile ilgili, KURUMSALX tarafından 5651 sayılı kanun, yönetmelikler ve ilgili mevzuat gereği KURUMSALX’ın sorumlu olduğu tüm diğer konular ile ilgili Site üzerinde yayınlanacak veya gönderilecek talimat, bilgilendirme ve uyarı niteliğindeki e-postalara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, KURUMSALX tarafından verilen servis veya hizmetlerin münhasıran KURUMSALX’ın mülkiyetinde olduğunu, hizmet veya servislerle ilgili tüm yazılım, program, ve içeriklerin fikri ve sınai mülkiyet hakkının KURUMSALX’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri işbu maddede sayılanlarla sınırlandırılmaksızın, bu hizmetlerin aynısını veya benzerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.

 6.5. Müşteri, satın almış olduğu hizmetlerde, kendisine sağlanmış ücretsiz veya sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

 6.6. Müşteri, hizmeti dahilinde kendisine tanınan erişim yetkileri, yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, KURUMSALX’ın sunduğu servis veya hizmetleri aksatacak herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, kusuru ile ortaya çıkan zararlar ile mevcut zararların büyümesi gibi durumlarda KURUMSALX’ın uğradığı sair her türlü zararı, aynen nakden ve defaten tazmin etmeyi, kabul ve taahhüt eder.

 6.7. Müşteri, satın almış olduğu tüm hizmetlerin kullanılması esnasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.8. Müşteri, kullandığı servis veya hizmetleri dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman, program, imaj, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu olan veri, bilgi veya beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan KURUMSALX’a herhangi bir suç atfedilemez. KURUMSALX, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği ilgili hizmetlerle yayına açılacak içeriklerin, yayına açılmadan önce ve yayına açıldıktan sonra hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluk gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü olmadığından, içerikleri gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteri tarafından yapılmış içerikler için herhangi bir şekilde sorumluluk almaz.

 6.9. KURUMSALX, Müşteri ile arasındaki sözleşmeyi KURUMSALX’a ya da KURUMSALX’ın diğer müşterilerinden herhangi birinin işine zarar verdiği için fesih edebilir. KURUMSALX hukuka aykırılık eden fiil ve eylemleri öğrendiği andan itibaren Müşteri’ye haber vermeksizin içerikleri silme hakkına sahiptir.

6.10. KURUMSALX, sağladığı hizmet veya servisler içerisinde bulunan müşteriye ait bilgilerin/verilerin hatalı veya kötüye kullanımlarından, verilerin içeriklerinden, e-posta ile kullanılan diğer tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. İlgili hizmet veya ürünlerde kullanılan Müşteri’ye ait verilerin/içeriklerin yedekleme ve bu yedekleri saklama sorumlulukları münhasıran Müşteri’ye aittir. KURUMSALX servis veya hizmetlerinde oluşabilecek, kesinti veya veri kayıplarından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

6.11. KURUMSALX, Müşteri’lerine satın almış oldukları servis veya hizmetlerde kullanacakları tüm verileri yedeklemeleri gerektiğini bu madde ile bildirir. Müşteri kendi verisini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. KURUMSALX Müşteri’nin yedekleme sorumluluğun yerine getirmemesi ya da ihlal etmesi halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir. Müşteri dilerse verilerini yedekleyebileceği bir alanı KURUMSALX’dan ayrıca satın alabilir. Yedekleme hizmeti satın almış müşterilere satın alınan hizmet ile birlikte bir FTP yedekleme alanı tahsis edilecektir, müşteri yedeklerini bu alana alabilir, bu alanın yönetimi yedeklerden geriye dönme v.b işlemler müşteriye aittir.

6.12. KURUMSALX, müşteri tarafından sipariş verilmiş, ödemesi sorunsuz olarak gerçekleşmiş ve KURUMSALX tarafından onaylanmış alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Bu yolla tescil edilen alan adının sahibi Müşteri’dir. KURUMSALX bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en makul sürede yapacaktır.

6.13. KURUMSALX, sağladığı servis ve hizmetlerinde kullandığı kontrol paneli, otomasyon, sunucu yazılımları gibi üçüncü parti firmalardan tedarik edilmiş yazılım ve hizmetlerin kullanımı esnasında oluşabilecek veri kayıpları, gecikme, kesinti ve zararlardan sorumlu değildir. Müşteri bu yazılım ve hizmetleri sorumluluğu kendinde olmak üzere kullandığını kabul beyan ve taahhüt eder. KURUMSALX, Müşteri’nin direk müdahale edemediği antivirüs/antispam veya benzeri zararlı yazılımlara karşı önlemler alabilir, bu önlemler dahilinde bu yazılımların zararlı olarak nitelediği dosya veya klasörler karantinaya alınabilir ya da silinebilir, bu durumda KURUMSALX’a sorumluluk yüklenemez.

 6.14. KURUMSALX’ın sağladığı servis veya hizmetler karşılığındaki sorumluluğu, alınan hizmetin aylık bedeli kadardır. Müşteri hizmetlerinde oluşabilecek her türlü aksaklık, zarar ve ziyanlarda tazmin talebi ilgili hizmetin aylık bedelini geçemez.

 6.15. Site üzerinde satın alınabilecek tüm servis ve hizmetlere özel sayfalar bulunmaktadır, bu sayfalarda satışı yapılan servis veya hizmetlerle ilgili özel şartlar ve teknik kullanım detayları bulunabilir. Teknolojinin gelişmesi veya ilerleyen dönemlerde oluşabilecek iyileştirmeler ile bu özel şartlar veya teknik kullanım detayları değişebilir, bu değişiklikler Site üzerindeki ilgili sayfalarda güncel haliyle bulunacaktır. Bu özel şartlar ve teknik kullanım detaylarını, Müşteri sipariş vermeden önce ilgili ürün ya da hizmetin sayfasında okumalı, öğrenmeli, siparişini buna göre vermeli ve oluşabilecek değişiklikleri takip etmelidir. Müşteri KURUMSALX’a ileteceği siparişlerde bu özel şart ve teknik kullanım detaylarını da peşinen kabul etmiş sayılır.

6.16. KURUMSALX, sağladığı servis veya hizmetlerde zaman içerisinde oluşabilecek teknik gelişme/değişikliğe istinaden, sunulan hizmetlerin içeriğinde, teknik kullanım detaylarında, kotalarında veya özel şartlarında değişikliğe gidebilir.

6.17: KURUMSALX, sağlamış olduğu ürün ve hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir, bu hizmetleri sağlamaktan vazgeçebilir, veya ilgili hizmeti yeni siparişlere kapatabilir.

 6.18. KURUMSALX, sağladığı servis veya hizmetlerin bazılarında Limitsiz/Sınırsız ibaresiyle tanıtım ve satış yapar, bu ibare “Adil Kullanım” çerçevesinde verilmektedir. Adil kullanım hesaplaması, hizmetin bulunduğu paylaşımlı bölümdeki diğer müşterilerin yaptığı kullanımların müşteri sayısına bölünmesi ile bulunur. Adil kullanım şartları/kotaları Site üzerinde ilgili hizmetlerin satış sayfasında, Sözleşme’ye ek olarak veya farklı bir sözleşme olarak yer alır. Bu teknik ve kullanım şartlarının dışına çıkılması durumunda KURUMSALX, Müşteri’yi uyarıp düzeltme yapılmasını isteyebilir, kullanım eğer sunucu kaynaklarını aşırı derecede zorlayıp servis veya hizmetlerin sağlanmasını etkileyecek seviyeye gelirse Müşteri’ye bilgi vermeden servis veya hizmeti geçici olarak askıya (yayın durdurma) alabilir. Müşteri, bu sebeple askıya alınan hizmetleri için herhangi bir zarar ziyan tazmini talep edemez.

 6.19. KURUMSALX, sağladığı servis veya hizmetlerin içerik veya kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ya da sebep belirtmeden, hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda Müşteri’nin ödemiş olduğu ücretin kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul etmemesi veya ilgili bildirimlere cevap vermemesi durumunda ilgili bakiye müşteri hesabına artı bakiye (kredi) olarak yansıtılır.

6.20. KURUMSALX, hizmet süresi dolmuş yani son ödeme günü geçmiş tüm servis veya hizmetleri (alan adı, web barındırma, sunucu hizmeti v.b) tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin KURUMSALX tarafından veya müşteri tarafından iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sözleşmenin 6.10 ve 6.11 maddeleri gereği Müşteri verilerinin yedeğini kendisi tutmalıdır. Ancak, süresi geçmiş ya da iptal edilmiş bu hizmeti tekrar aktif etmek için KURUMSALX makul bir aktivasyon bedeli talep edebilir. 6.21. KURUMSALX, Alan adı tescil işlemlerinde ICANN ve alan adı ana üreticisi konumundaki REGISTRAR şirketlerin şart ve prosedürlerine uymaktadır. Alan adı tescili, yenilemesi, güncellenmesi, durdurulması, askıya alınması, silinmesi veya benzeri işlemlerde tüm süreçler ilgili firmaların şart ve koşulları doğrultusunda işletilir. Aynı zamanda bu işlemler otomasyon yazılımları vasıtasıyla yönetilir, bu yazılım KURUMSALX ve REGISTRAR firma üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında arıza ya da erişim sorunlarından dolayı, ilgili işlemlerde (tescil, yenileme, güncelleme, askıya alma, durdurma v.b) oluşabilecek hatalardan dolayı KURUMSALX sorumlu tutulamaz. KURUMSALX, bu arıza ya da erişim sorunlarını makul olan en kısa sürede çözüme kavuşturup, Müşteri’nin talep ettiği işlemi gerçekleştirmekle mükelleftir.

 6.22. KURUMSALX, Müşteri’lerine alan adı tescil, yenileme, güncelleme, düzenleme veya benzeri işlemleri yapabilmesi için Site üzerinde ilgili hizmetlere ait özel alanlar sağlayacaktır, bu işlemler 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu sebeple yaşanabilecek hatalarda Müşteri’nin hatayı fark etmesi veya tarafına REGISTRAR firma tarafından uyarı yapılması durumunda bu bildirimleri veya oluşan hatayı KURUMSALX ile en kısa sürede paylaşmakla yükümlüdür. Müşteri, aksi halde kendi aleyhinde oluşabilecek bu hatalardan, zarar ve ziyandan KURUMSALX’ı sorumlu tutamaz.

6.23. Tüm alan adı tescili hizmetlerinde, whois bilgisi değişikliği ve doğruluğunun sorumluluğunun, alan adının transfer kodu veya kilidinin sorumluluğunun, alan adının yönetiminin yapıldığı Site üzerindeki panele erişiminde kullanılan şifre veya gizli bilgilerin saklanması ve bunlardan doğabilecek tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

6.24: KURUMSALX, Alan adı tescil hizmetlerinde, hizmet sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu düzenleme bir yıl ve kartları şeklinde ödeme yapılan alan adlarının süre bitimlerinden sonra yürürlüğe girecek olup servis yenilenmesi sırasında güncel fiyat ve şartlar açık ve eksiksiz olarak belirtilmektedir. Müşteri yenileme yapmak istemez ise veya yenilemeyi farklı bir şirket üzerinden yapmak isterse bu durumda REGISTRAR şirketlerin ve ICANN’ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde işlem yapma hakkına sahiptir.

6.25. KURUMSALX, Alan adı tescili hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında yapmayan müşteriler için alan adlarını süre bitimleri itibari ile askıya almaktadır. Bu süreç alan adı üreticisinden üreticisine farklılık göstermektedir. Askıda kalma sürecinde Müşteri, yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve yenileme süresince kullanım hakkı kazanabilir. Alan adı bu süreçte yenilenmezse REDEMPTION PERIOD ismi verilen durumu geçer, bu durumda alan adı Müşteri tarafından geçerli yıllık bedeller üzerinde yenilenemez, bu süreçte REGISTRAR veya KURUMSALX ilgili alan adını farklı bir şirkete veya Müşteri’ye satma hakkına sahiptir. REDEMPTION PERIOD sürecinde alan adının kullanım hakkını tekrar almak isteyen eski veya yeni müşteri, ücreti alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte minimum 120 USD + KDV ‘den başlayan cezai ücreti ödeyerek alan adının kullanım hakkını elde edebilir. Cezai ücretler tam olarak KURUMSALX’dan öğrenilebilir. REDEMPTION PERIOD sonrasında alınmayan alan adlarında süreç REGISTRAR insiyatifine geçer ve bu süreç sonrasında alan adının KURUMSALX üzerinden geri alınabilmesi eğer alan adı “BOŞA” düşmez ise mümkün değildir.

 6.26. Alan adları bir hizmettir, ücreti ödendiği süre boyunca kullanılabilen internet adresleridir, bu yüzden alan adı bitiş süresine kadar ücreti ödenmeyen alan adları otomatik olarak askıya alınır, ücretlerin ödenmemesinin devamı halinde ilgili alan adının kullanım hakkı başka kişiye geçebilir.

6.27. KURUMSALX, servis veya hizmetlerini sağlarken, üçüncü firmalar ya da kurumların sağladığı servis veya hizmetleri kullanabilir (otomasyon yazılımları, kontrol panelleri, işletim sistemleri, her nevi lisans, e-posta filtreleme, antivirüs, web servisi v.b), bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir hata, zarar, ziyan, arıza ve/veya hizmet kesintisinden dolayı Müşteri, herhangi bir nam ve hesap altında, ödeme, iyileştirme, iade, tazminat v.b bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.28. Müşteri, KURUMSALX’a ve KURUMSALX müşterilerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, teknik veya başka herhangi bir problemini KURUMSALX ile çözmek durumundadır, KURUMSALX’ın ticari itibarını zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunamaz, KURUMSALX ile arasındaki görüşmeleri, yazılı, sesli ya da görüntü olarak 3. Şahısların erişebileceği yerlerde paylaşamaz. Bu ve bunun gibi durumlarda KURUMSALX, tek taraflı olarak anlaşmayı derhal fesih etme hakkını saklı tutar. KURUMSALX’ın herhangi bir zararı oluşması durumunda, bu zarara ilişkin tüm hakları saklıdır.

6.29. Müşteri, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebeke veya sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini veya bilgilerini ele geçirme, bilgisi dahilinde veya bilgisi dahilinde olmadan kullandığı hizmet kapsamında KURUMSALX ağındaki herhangi bir ekipmana kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğacak 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının KURUMSALX tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebeke veya sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişi veya kişilerden o yönde yazılı muvafakat alması zorunludur. KURUMSALX dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişim izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin KURUMSALX’a sunulmasını zorunlu tutabilir.

6.30. KURUMSALX, Müşteri’nin satın almış olduğu servisi standart şekilde kullanıcıya iletmekle mükelleftir, Müşteri’nin sonradan yükleyeceği ya da ilgili hizmet üzerinde çalıştıracağı servis ya da programların yönetim desteğini vermez, bu sebeple Müşteri, KURUMSALX’ın sorumluluğu dışındaki konularda destek talebinde bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Ancak, Taraflar arasında sözlü bir anlaşma ile KURUMSALX, ücreti karşılığında müşterinin teknik destek talebini yerine getirebilir.

7- SERVİS KULLANIM ŞARTLARI

7.1. MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu servis veya hizmetlerlerde barındıracağı ve sunucudan yayınlayacağı içerik, bilgi, veri, e-posta, web sitesi ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanılacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, Müşteri tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. Müşteri Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten Müşteri sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece Müşteri tarafından üstlenilecektir. Müşteri, KURUMSALX’ı her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple KURUMSALX aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri, KURUMSALX’ın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir.

7.2. KURUMSALX, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemlerine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle Müşteri, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Müşteri’ye aittir.

 7.3. KURUMSALX sunucularında barındırılan ve yayını yapılan hiç bir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, T.C. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi halde doğan veya doğabilecek tüm maddi ve manevi zararlar ile hukuki ve cezai sorumluluklar Müşteri’ye aittir.

7.4. Müşteri, satın almış olduğu hizmetlerde kullanacağı yazılımları lisanslamalıdır, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı veya 3. Şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Mevcut kullanılan yazılımların veya ilerleyen dönemlerde kurulacak yazılımların lisans ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece KURUMSALX’a iletilmesi gerekmektedir. Müşteri ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonraki 30 gün içerisinde KURUMSALX’a ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile Müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan Müşteri sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebep ile KURUMSALX aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri, KURUMSALX’ın uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

7.5. Taraflar, birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. Müşteri’nin KURUMSALX’dan hizmet satın alması, Müşteri’ye KURUMSALX’ın Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know-how, ticari bilgi, ticari sır v.b nitelikteki şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı v.b. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin KURUMSALX’ın açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiç bir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı veya sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını Müşteri peşinen kabul, veyan ve taahhüt etmektedir.

 7.6. Müşteri, aksi belirtilmediği takdirde, sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur. 7.7. Servis kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde KURUMSALX’ın, bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi tamamen engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan müşteri, KURUMSALX’ın alacağı tedbirlere karşı hiç bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

7.8. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. (Servis kullanım şartları, bu sözleşmeye ek olarak ve güncel haliyle https://kurumsalx.com/Sozlesmeler.htmladresinde ve bu sözleşmeye ek ek-1 adıyla bulunur.)

7.9. KURUMSALX internet ağında barındırılan sunucuya ve/veya barındırma hizmetine internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlıklarına karşı Müşteri, gerekli güncel güvenlik önlemleri ve tedbirlerini almakla yükümlüdür. Müşteri tedbir ve önlemleri alırken gerekli özeni göstermez, servis veya hizmetlerde kullanacağı Ftp, E-Posta, Kontrol paneli, sunucu veya barındırma hizmetlerine erişimi sağlayacak diğer gizli şifreleri kolay tahmin edilebilir şekilde belirler veya belirlediği şifreleri 3. Şahıslarla paylaşması durumunda, Müşteri’ye ait hizmet ile birlikte diğer KURUMSALX bünyesindeki sunucuların kısmen ya da tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. KURUMSALX, bu nedenlerle oluşan zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmamakla birlikte, sağladığı hizmeti kısıtlama, askıya alma, tamamen durdurma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

7.10. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 2 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da KURUMSALX’a bildireceğini aksi halde KURUMSALX’ın uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. Müşteri, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile KURUMSALX’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. Kişilerce talep edilmesi halinde Müşteri’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.11. Müşteri bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya 3. Kişilerin kullanımına ücretli veya ücretsiz şekilde sunamaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtar veya ihbara gerek duyulmadan asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12. KURUMSALX tarafından yönetilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve diğer her tür kötü niyetli kullanıma karşı Müşteri gerekli tedbir ve güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur. Müşteri, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM veya DİSK kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer KURUMSALX müşterilerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından dolayı doğacak zararları karşılayacağını ve KURUMSALX’ın bu nedenlerden Müşteri’ye sağladığı servis veya hizmetleri durdurabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 7.13. Müşteri, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebeke veya sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini veya bilgilerini ele geçirme, bilgisi dahilinde veya bilgisi dahilinde olmadan kullandığı hizmet kapsamında sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğacak 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının KURUMSALX tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebeke veya sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişi veya kişilerden o yönde yazılı muvafakat alması zorunludur. KURUMSALX dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişim izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin KURUMSALX’a sunulmasını zorunlu tutabilir.

8- MÜŞTERİ’NİN HİZMETLER ÜZERİNDEN 3. ŞAHISLAR, KURUM VE KURULUŞLARA YER SAĞLAYICI HİZMETİ VERMESİ HALİNDE ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. MÜŞTERİ, KURUMSALX’dan sağlamış olduğu servis veya hizmetler üzerinden kendisine ait olan veya KURUMSALX’dan kiraladığı sunucular üzerinden 3. Şahıslara, kurum ve kuruluşlara “yer sağlayıcı hizmeti” vermesi halinde 5651 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikleri gereğince “YER SAĞLAYICI BİLDİRİMİ” yapmış olduğunu ve bu bildirimin geçerli olduğunu KURUMSALX’a bildirmekle mükelleftir.

 8.2. Müşteri, KURUMSALX’dan sağlamış olduğu servis veya hizmetler üzerinden verdiği “Yer Sağlayıcı Hizmeti” faaliyetlerinde, iş bu sözleşmenin 7.10. maddesinde sayılan yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğini taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Yer Sağlayıcı Hizmeti faaliyetlerinde vermiş olduğu hizmetler nedeni ile yasal yükümlüdür ve yasal mercilerden gelen bilgi ve belge taleplerini karşılamakla mükelleftir. Bu taleplerin KURUMSALX’a iletilmesi halinde KURUMSALX, talep edilen bilgi doğrultusunda, Müşteri’ye ait veya Müşteri’nin kiraladığı sunucuları teslim ederek aynı zamanda istenilen bilgilerle sınırlı olmak kaydıyla sisteminde bulunan bilgileri talep eden yetkili makamlara iletecektir. Bu durum kişisel bilgilerin ihlali ve ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez. Yetkili mercilere teslim edilen sunucular veya bilgiler nedeni ile doğan zarar ve ziyanlara karşı KURUMSALX sorumlu tutulamaz.

8.4. Müşteri, KURUMSALX’dan sağlamış olduğu servis veya hizmetler dolayısıyla tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, KURUMSALX’ın Müşteri’nin müşterisine veya Müşteri’den hizmet alan üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu bulunmadığını üçüncü şahıslar ile yapacağı sözleşmelerde bildirim ile yükümlüdür. Müşteri’nin, Müşteri’sine bu yönde bir bildirimde bulunmaması halinde dahi bu bildirim yapılmış sayılacaktır. Bildirim yapılmamasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan Müşteri tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

 8.5. Müşteri, KURUMSALX’a karşı olan ödeme sorumluluklarını yerine getirmediği veya Müşteri’nin 5651 sayılı kanunun 8. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı T.C.K’nın 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerine aykırılık oluşturması halinde, KURUMSALX tarafından sağlanan tüm servis veya hizmetler durdurulabilir, askıya alınabilir, ve/veya işbu sözleşme tek taraflı olarak ve hiç bir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih edilebilir. Bu durumda Müşteri uğradığı zararları KURUMSALX’dan talep veya rücu edemez. Müşteri, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile KURUMSALX’dan her hangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

 9- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. KURUMSALX, MÜŞTERİ’ye 5 (beş) iş günü önceden yazılı bildirim ile bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin KURUMSALX’a ödediği ücretlerden kullanımı yapılan gün kadarı kesilip, kalan ücretler müşteriye iade edilir.

 9.2. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde, ilgili konu karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir, söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesih edebilir.

9.3. Ödeme yükümlülüğünün Müşteri tarafından yerine getirilmemesi halinde KURUMSALX sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretler iade edilmez.

9.4. Taraflar, sözleşme süresi dahilinde sözleşmenin bitiş tarihinden 15 (Onbeş) gün önceden yazılı bildirim yaparak işbu sözleşmeyi sonlandırabilirler. Bu durumda KURUMSALX kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme yapmaz. Taraflar sözleşmenin sona erme tarihine kadar doğmuş alacak hakları dışında birbirlerinden her ne ad ve şart altında olursa olsun başkaca bir ücret v.s. tazminat talep edemez.

 10- GİZLİLİK HÜKMÜ

 10.1. Müşteri, işbu Sözleşme dahilinde işin ifşası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, KURUMSALX’a ait ve KURUMSALX tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, KURUMSALX’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi durumda KURUMSALX’ın bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, müşterileri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

10.2. Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte 500 Euro ceza koşulunu derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3. Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili Gizlilik hükümlerini hiç bir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.4. Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

11- MÜCBİR SEBEP

 11.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edlimesi mümkün olmayan, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;

 1. a) Deprem, yangın, sel, doğal afet v.b.
  b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri v.b.
  c) Oluşabilecek elektronik arızalar (Donanım arızaları)
  d) Periyoduk bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (Periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 4 gün öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir)
  e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir

11.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 15 (onbeş) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecek, ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12- DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda KURUMSALX’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

13- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

 Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, KURUMSALX adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

14- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İnegöl Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15- SON HÜKÜM

İşbu sözleşmebununla birlikte 15 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında KURUMSALX’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). KURUMSALX gerekli gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.